МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Вінницька область, Могилів-Подільський район

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Дата: 27.08.2021 10:30
Кількість переглядів: 77

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ст. на 27.08.2021)

 

Відповідно до статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Мурованокуриловецькою селищною радою оголошується громадське обговорення проектів рішень селищної ради щодо оптимізаціїї мережі закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до даної статті рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

 • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);
 • функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
 • забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
 • створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
 • підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
 • забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
 • забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;
 • забезпечення здобувачів освітихарчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;
 • відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

З метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У раз реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальноїсередньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Реорганізація і ліквідація спеціальних закладівзагальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

Найменування організатора громадського обговорення: Мурованокуриловецька селищна рада.

Мета: врахування думки жителів Мурованокуриловецької територіальної громади при прийнятті рішень щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів рішень Мурованокуриловецької селищної ради, а саме:

 •  Про припинення юридичної особи – навчально-виховного комплексу  “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”  с. Бахтин  Могилів-Подільського району Вінницької області шляхом ліквідації;
 • Про припинення юридичної особи – навчально-виховного комплексу  “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” с. Галайківці Могилів-Подільського району Вінницької області шляхом ліквідації;
 • Про припинення юридичної особи – навчально-виховного комплексу  “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”  с. Курашівці Могилів-Подільського району Вінницької області шляхом ліквідації;
 • Про припинення юридичної особи – навчально-виховного комплексу  “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”  с. Степанки Могилів-Подільського району Вінницької області шляхом ліквідації;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Вищеольчедаїв Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” с. Жван Могилів-Подільського району Вінницької області у початкову школу с. Жван Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” с. Конищів Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Конищів Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” с. Котюжани Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Котюжани Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 смт Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області у початкову школу смт Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний  навчальний заклад” с. Наддністрянське Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Наддністрянське Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Обухів Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Обухів Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції;
 • Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” с. Рівне Могилів-Подільського району Вінницької області у гімназію с. Рівне Могилів-Подільського району Вінницької області та затвердження її Статуту в новій редакції.

 

Мурованокуриловецька селищна рада працює відповідно до Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 30 статті 26 якого передбачено, що реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Оптимізація мережі закладів освіти Мурованокуриловецької селищної ради – це процес удосконалення структури закладів освіти та форм організації освіти в селищній територіальній громаді на основі врахування потреб і особливостей територіальної громади з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів.

Основною метою оптимізації освітньої мережі територіальної громади є:

 • створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, безоплатного забезпечення кожній молодій людині повної загальної середньої освіти відповідно до вимого державного стандарту;
 • підвищення якості освіти та її відповідність сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного освітнього закладу.

 

Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

 • підвищення якості освіти і економічної ефективності функціонування закладів освіти;
 • покращення доступу дітей і молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти;
 • урізноманітнення форм організації освіти й виховання;
 • забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;
 • забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів регіону для підвищення ефективності освітнього процесу.

 Процес оптимізації освітньої мережі враховує демографічну ситуацію, прогнозування дитячих контингентів, соціально-економічні умови громади і розглядається в комплексі вибору різних типів закладів і форм організації освітнього процесу: опорна школа, школа відповідного типу, ексернатна, індивідуальна, дистанційна форма навчання тощо. У разі відсутності можливості забезпечити функціонування закладу освіти у населеному пункті з малою кількістю дитячого контингенту, відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради планує забезпечити гарантований підвіз здобувачів освіти до функціонуючих закладів освіти або проживання в пансіонаті.

Сьогодні на території Мурованокуриловецької селищної ради функціонує 14 закладів загальної середньої освіти, з них:

 • три -  СЗШ I-III ступенів;
 • одна - СЗШ I-II ступенів;
 • один – ЗЗСО “Мурованокуриловецька школа-ліцей №1;
 • дев’ять – навчально-виховних комплексів.

Великою проблемою територіальної громади є малокомплектність багатьох закладів загальної середньої освіти (8 із 14, що становить 57%).

Відсутні класи в сільських закладах освіти в селах: Жван – 4 класи із 11, Конищів – 1клас  із 11, Котюжани – 2 класи із 11, Наддністрянське – 2 класи із 11, Бахтин – 4 класи із 9, Галайківці - 2 класи із 9, Курашівці - 3 класи із 9, Степанки – 1  клас із 9.

Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними закладами (у перерахунку на одного учня). Пункт 28 Порядку  складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ  від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати на утримання установи повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють  можливості інвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Створення єдиної територіальної громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб  учнів та вихованців. Рішення прийнятті Мурованокуриловецькою селищною радою щодо оптимізації закладів освіти поширюватимуть свою дію для всіх учасників освітнього процесу.

До участі в обговоренні оптимізації закладів освіти Муровано-куриловецької селищної ради запрошуються всі мешканці Муровано-куриловецької селищної ради.

Відповідальна за проведення  громадського обговорення – заступник начальника відділу освіти Кочержук Валентина Василівна.

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати з 27.08.2021 по 27.08.2022 на поштову адресу: вул. Соборна, 135 смт Муровані Курилівці та електронну адресу: mur-kur_osvita@ukr.net.

Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення  громадського  обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Мурованокуриловецької селищної ради.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ станом на 27.08.2021

 

Начальник відділу освіти

Мурованокуриловецької селищної ради                          

В.В. Богацький                                                                    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних